Dyslexie

 • te langzaam lezen
 • radend lezen
 • spellingsproblemen
 • problemen met de klank-tekenkoppeling; met het aanleren van de letters en klanken
 • voorschotbehandeling bij kleuters

Als dyslexiespecialist wordt vanuit het gehele kind gekeken naar wat er in zijn of haar specifieke geval nodig is om in eerste instantie het leesplezier terug te krijgen en ten tweede het lezen en spellen te verbeteren c.q. te vergemakkelijken. Om dit te bereiken worden verschillende methoden ingezet – vaak eerst als proef en altijd in overleg met kind, ouders en school. Indien werkzaam gebleken, wordt dit ook overgedragen.

Methoden en programma’s die onder andere binnen onze praktijk kunnen worden ingezet zijn:
 • Klanken in kleuren
 • Bloon-methodiek
 • Connect
 • Ralfi
 • Geregeld
 • Taal in blokjes, kwec
 • ONL-methode.

Verder wordt per kind gekeken wat het meeste aansluit en waar nodig aangepast aan het kind zelf.
In het algemeen worden binnen onze praktijk met name kinderen begeleid die naast de dyslexie ook problemen hebben met de pragmatische, talige ontwikkeling. Dit wil zeggen dat veel van deze kinderen moeite hebben met het verwoorden van een verhaal. Bij deze kinderen wordt het aanleren van hoe te verwoorden geïntegreerd in het lezen en spellen, zodat een zo minimaal mogelijke belasting ontstaat en veelal wordt geprobeerd om het huiswerk van school te combineren met de thuisopdrachten voor logopedie.

Voor verder algemene informatie over dyslexie verwijs ik u naar de links elders op onze website.

Dyslexie Logopedie Nienhuis