Klachten

Het kan (helaas) gebeuren dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling.
Waar kunt u dan terecht?

Graag bespreken wij de klacht met u. U kunt zich richten tot uw behandelend logopediste of contact opnemen met Selma Nienhuis als praktijkhoudster – 06-12379683. Wij proberen er dan samen uit te komen.

Indien dit niet lukt, dan kunt u zich wenden tot het College van Toezicht op de naleving van de Beroepscode voor logopedisten (het College) of de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn (de klachtencommissie).
Beiden hebben zitting in Woerden en zijn te bereiken via 0348-457073.

Iets uitgebreidere informatie kunt u ook vinden in de folder in de wachtkamer of te verkrijgen bij uw logopedist: ‘Wanneer u een klacht over uw logopedist heeft’.