Selma Nienhuis

Selma werkt op maandag, dinsdag, woensdag (tot 14 uur) en vrijdag in de vestiging te Annen. 

Logopediste en praktijkeigenaar, afgestudeerd in 1995 aan de logopedieopleiding te Groningen. Zij heeft tot 2000 werkervaring opgedaan in een
kliniek/verzorgingscentrum en in verschillende praktijken.

In 2000 heeft ze de praktijk in Assen overgenomen. In 2009 is Selma afgestudeerd als master dyslexiespecialist in het primair onderwijs (basisonderwijs).
In 2010 is zij ParkinsonNet therapeut geworden.

 

Bijscholingen:
 • In 2016 Prompt (motorische aanwijzingen kunnen geven om tot correcte productie van klanken te komen)
 • Psycho-educatie dyslexie (methodiek: Jesse heeft dyslexie)
 • Verdiepend en begrijpend lezen (ook voor het voortgezet onderwijs)
 • Oro-myofunctionele therapie (therapie bij o.a. slissen, afwijkend slikken, open mondgedrag en zuiggewoonten)
 • ONL – behandelwijze bij ernstige enkelvoudige dyslexie
  (januari 2015 gecertificeerd als ONL-therapeut)
 • Dysarthrie-onderzoek Dyva
 • Communicatieve taaltherapie bij kinderen van 2 tot 6 jaar en voor kinderen ouder dan 6 jaar
 • Spellingsproblemen!? En dan?
 • Lezen en spellen (aan)leren in de praktijk
 • Logopedische diagnostiek en behandeling van dyslexie bij kinderen en volwassenen
 • Coördinatietherapie van Elfriede Öcker (adem/stem/articulatie behandeling door te kijken naar de gehele mens)
 • PLVT (stembehandeling veel gebruikt bij Parkinson patiënten)
 • Larynx facilitatie (behandeling van de spieren in en om het strottenhoofd)
 • Directe Toegankelijkheid Logopedie

Rommy Akihary-Mundt

Op maandag werkt Rommy in Kloosterveen, op dinsdag en woensdag in Marsdijk, donderdagmiddag in de vestiging te Zuidlaren.

Logopediste, in 1992 afgestudeerd aan de opleiding logopedie. Daarna heeft zij in 1996 de studie orthopedagogiek afgerond. Sindsdien heeft zij bij verschillende werkgevers als logopedist en/of orthopedagoog gewerkt. Daarnaast is zij ook dyslexiespecialist. Per 1 februari 2015 versterkt zij ons team.

 

Bijscholingen:
 • In 2016 Prompt en vervolg gepland in 2018 (motorische aanwijzingen kunnen geven om tot correcte productie van klanken te komen)
 • Psycho-educatie dyslexie (methodiek: Jesse heeft dyslexie)
 • Fonolog
 • Orale Myofunctionele therapie (therapie bij o.a. slissen, afwijkend slikken, open mondgedrag en zuiggewoonten)
 • Executieve functies
 • ONL – behandelwijze bij ernstige enkelvoudige dyslexie
  (januari 2014 gecertificeerd als ONL-therapeut)
 • Dyslexie en spellingsproblemen
 • Dyslexie bij kinderen en volwassenen
 • Denkstimulerende gespreksmethodieken (DGM) van Marion Blank
 • Fonologisch onderzoek en behandeling van jonge onverstaanbare kinderen
 • Metaphon (methode bij spraakproblemen)
 • Nederland met Gebaren 1 en 2
 • Auditieve verwerkingsproblematiek
 • Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau 2 tot 6 jaar
 • Stottertherapie voor oudere kinderen en volwassenen.

Corinne van der Werf

Op maandagmiddag, donderdag en vrijdag werkt Corinne in Marsdijk. Woensdagmorgen werkt ze in de vestiging in Zuidlaren.

Logopediste, afgestudeerd in 1990 aan de opleiding logopedie in Groningen. Sinds die tijd was zij werkzaam als schoollogopedist binnen het basisonderwijs.
De schoollogopedie omvatte eerst onderzoek en behandeling, waarbij de behandeling geleidelijk werd afgebouwd tot de zomervakantie van 2015. Corinne is per 1 september 2014 onderdeel van ons team en heeft sindsdien de stem en logopedie bij gehoorproblemen tot haar expertise gemaakt. 

 

Bijscholingen:
 • Stemtherapie bij beroepssprekers
 • Chronisch hoesten
 • Fonolog
 • Denkstimulerende Gespreks Methodieken (DGM)
 • Manuele Larynxfacilitatie (behandeling van de spieren in en om het strottenhoofd)
 • Op zoek naar semantisch-pragmatische problemen bij kinderen (problemen met zins- en verhaalopbouw)
 • Communicatieve taaltherapie bij kinderen met een taalniveau vanaf 6 jaar
 • Preventieve logopedie 0 tot 6 jarigen
 • Cursus CELF-4-NL
 • Introductiecursus Sensorische informatieverwerking
 • TOLK, een methode voor taalstimulering
 • Basiscursus dyslexie, praktisch van A tot Z
 • Orale Myofunctionele therapie (therapie bij o.a. slissen, afwijkend slikken, open mondgedrag en zuiggewoonten)(najaar 2013)
 • Directe Toegankelijkheid Logopedie (najaar 2013)

Onze locaties

Logopedie Annen

Molenakkers 1
9468 BK  Annen

06-12379683

logopedienienhuis@gmail.com

Logopedie Zuidlaren

Berkenweg 1
9471 VA  Zuidlaren
(ruimte 1, bij binnenkomst rechts)

0592-406979
06-20563250
06-53570720

logopedienienhuis@gmail.com

Logopedie Assen

Kloosterveen
Transportweg 8b
9405 PR  Assen

0592-406979
06-20563250

Marsdijk
Boerhoorndreef 2
9403 KD  Assen

0592-406979
06-12379683