Werkwijze

Hoe kunt u zich aanmelden? 
U heeft 2 mogelijkheden – wel afhankelijk van de zorgverzekeraar:

  1. Neem contact op met uw huisarts, tandarts, orthodontist, kno-arts of kinderarts en vraag om door te verwijzen naar logopedie (kan in alle gevallen).
  2. Een afspraak maken zonder verwijsbrief – DTL. Dit kan alleen als er één klacht is; bij meerdere problemen is er altijd een verwijzing van een arts noodzakelijk.

Per 1 januari 2012 zijn wij DTL. Dit staat voor Directe Toegankelijkheid Logopedie en betekent dat u zelf direct een afspraak bij ons kunt maken. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is dan niet meer nodig (echter bij meerdere problemen is er altijd een verwijzing nodig van een arts). Dit heeft het ministerie van Volksgezondheid besloten om de toegang tot logopedie eenvoudiger te maken. Om zonder verwijzing te mogen werken heeft de logopedist een scholing gevolgd. Als u wilt kunt u natuurlijk uw huisarts om een verwijsbrief vragen.

Wat gebeurt er tijdens de eerste DTL afspraak?

Er vindt een DTL-screening plaats; een vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent. Er wordt onder andere bepaald of uw klacht te maken heeft met een logopedisch probleem. Of de behandeling direct gestart kan worden hangt af van verschillende factoren zoals de klacht zelf en andere klachten en ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie. Bij twijfels na afname van de DTL screening zullen wij u adviseren om eerst naar de huisarts te gaan. Wij zullen de huisarts op de hoogte brengen van de uitslag van de DTL-screening als u hiervoor toestemming verleent.
Bij een afspraak voor een DTL-screening graag het ingevulde formulier 
(te vinden op het tabblad screening) meenemen. 

Tijdens de eerste behandelafspraak zal anamnese plaatsvinden. Er zal u gevraagd worden om informatie over uzelf, uw klacht en eventueel samenhangende factoren. Tevens wordt u verzocht om u te legitimeren en indien u via een arts komt, de verwijsbrief te overhandigen.
Na de anamnese zal met u besproken worden, wat u van de logopedie kunt verwachten en zal samen met u een plan opgesteld worden. Dit plan zal gedurende en aan het einde van de behandeling geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden.